Vzdělávací akce pro rodiče autistů ui odborníky v rámci Dne autismu

V rámci akce Den autismu nabízíme 3 vzdělávací kurzy:

HANDLE přístup - zákadní kurz pro rodiče i odborníky

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivity, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možné zábavné. Přijďte se seznámit se základními principy tohoto přístupu. Naučíte se několik efektivních, praktických a jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě.

Více o kurzu: Pozvanka_PAS_2018_KURZ_03_WEB.pdf

SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U DĚTÍ S AUTISMEM A STRATEGIE JEHO ROZVOJE 

Smyslové vnímání a zpracování podnětů je téměř u každého dítěte s autismem, Aspergerovým syndromem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami pozměněno nebo narušeno. Změny ve smyslovém vnímání a zpracování podnětů mohou vyústit do různých problémů ve škole, ale rovněž v běžném životě může docházet k různým nestandardním reakcím a projevům chování. Na kurzu se můžete dovědět, jaké odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autismem a jakými specifickými metodami lze smyslové vnímání rozvíjet. Budeme se věnovat možnostem jak podpořit smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte nebo když dítě reaguje úzkostně.
Více o kurzu: Pozvanka PAS_2018_KURZ_02_WEB.pdf

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A SPECIFIKA PRÁCE/VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Účastníci se seznámí s pravidly a principy při výchově a vzdělávání dítěte s poruchami autistického spektra, se základními principy strukturovaného učení (využitelného při práci s dětmi s PAS) – individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace. Informováni budou i o nespecifických faktorech ovlivňujících úspěšnost výuky a vzdělávání žáků s PAS. Kurz je zaměřen prakticky – modelové situace, příklady, kazuistiky.

Více o kurzu: Pozvanka_PAS_2018_KURZ_01_WEB.pdf