Zajímavé odkazy

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), v rámci svého programu Včasná pomoc dětem, vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče, jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte. 

Smyslem mapy dostupných služeb rané péče je dosáhnout na co největší počet lidí, kteří mohou tyto služby potřebovat. Nadace rozvoje občanské společnosti požádala NRZP ČR, abychom pomohli s distribucí této informace. Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/

Více informací o programu naleznete zde: https://www.nros.cz/podporujeme/vcasna-pomoc-detem-2/

Na stránkách COVID portálu najdete aktuáln informace k současné epidemiologické situaci. Je zde i rubrika pro osoby se zdravotním postižením. Více informací zde covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim