Minulé ročníky - Den autismu (2015, 2016, 2017)

Shrnutí a fotogalerie minulých ročníků, kde zjistíte, jak se naše akce vyvýjí, mění a kdo nás podporoval. Jsme rádi, že Den autismu už je téměř tradiční akce, ve které chceme určitě pokračovat.
 
Shrnutí, co sedělo v roce 2016: Den autismu 2016.docx

Den autismu 2018

Závěrečná zpráva ke dni autismu 2018
 

Vzdělávací akce pro rodiče autistů ui odborníky v rámci Dne autismu

V rámci akce Den autismu nabízíme 3 vzdělávací kurzy:

HANDLE přístup - zákadní kurz pro rodiče i odborníky

HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivity, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možné zábavné. Přijďte se seznámit se základními principy tohoto přístupu. Naučíte se několik efektivních, praktických a jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při vytváření pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě.

Více o kurzu: Pozvanka_PAS_2018_KURZ_03_WEB.pdf

SPECIFIKA SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ U DĚTÍ S AUTISMEM A STRATEGIE JEHO ROZVOJE 

Smyslové vnímání a zpracování podnětů je téměř u každého dítěte s autismem, Aspergerovým syndromem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami pozměněno nebo narušeno. Změny ve smyslovém vnímání a zpracování podnětů mohou vyústit do různých problémů ve škole, ale rovněž v běžném životě může docházet k různým nestandardním reakcím a projevům chování. Na kurzu se můžete dovědět, jaké odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autismem a jakými specifickými metodami lze smyslové vnímání rozvíjet. Budeme se věnovat možnostem jak podpořit smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte nebo když dítě reaguje úzkostně.
Více o kurzu: Pozvanka PAS_2018_KURZ_02_WEB.pdf

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A SPECIFIKA PRÁCE/VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Účastníci se seznámí s pravidly a principy při výchově a vzdělávání dítěte s poruchami autistického spektra, se základními principy strukturovaného učení (využitelného při práci s dětmi s PAS) – individualizace, strukturalizace, vizualizace a motivace. Informováni budou i o nespecifických faktorech ovlivňujících úspěšnost výuky a vzdělávání žáků s PAS. Kurz je zaměřen prakticky – modelové situace, příklady, kazuistiky.

Více o kurzu: Pozvanka_PAS_2018_KURZ_01_WEB.pdf

 

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_1.pdf (348,9 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_2.pdf (350,5 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_5.pdf (353,2 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_4.pdf (353,2 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_6.pdf (351,1 kB)

VZKAZY_A4_DEN_PAS_2018_WEB_3.pdf (350,9 kB)

Den autismu 2017

Den autismu 2017 je za námi. Letošní ročník byl pro nás energií do dalších let. Všichni, kdo nám pomáhali a i ti, kdo se zúčastnili, byli prostě báječní. Mockrát vám děkujeme za podporu i tu neuvěřitelnou energii, kterou jsme na všech akcích ke Dni autismu cítili. Díky moc a naviděnou za rok. 

Fotografie a videa z letošního Modrého průvodu najdete ZDE. Letos jsme měli rekodrní účast, takže všem zúčastněným moc děkujeme. Akce ke Dni autismu pokračují až do konce dubna, podrobný program najdete níže. 

Tisk a informace vyšlé ke Dni autismu 2017

Deník - článek 1.pdf
Deník - článek 2.pdf

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/91227/modry-stred-mesta-pardubic

https://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-03-04-2017-18-00

Pardubice Živě FB - https://bit.ly/2oNYNvY

Tiskové zprávy ke Dni autismu a spřízněným akcím

 

Pozvánky na plánované akce ke Dni autismu

Pozvánka a program - Odborná konference 26.4.2017.pdf 

Pozvánka na Modrou zumbu od Pavla Novotného 28.4.2017.mp3

Pozvánka Modrá zumba - leták 28.4.2017.pdf

Programy a plány k akci Den autismu

Program_Aktivity ke dni autismu 2017.pdf

Modrý průvod_2017.pdf

Česko svítí modře.pdf

 

 

 

 

 

 

Modrý průvod 1. 4. 2016

/album/modry-pruvod/img-0370-jpg/

—————

/album/modry-pruvod/img-0334-jpg/

—————

/album/modry-pruvod/img-0340-jpg/

——————————


Vernisáž výstav Co nám dělá radost 1. 4. 2016

/album/vernisaz-vystav-co-nam-dela-radost-1-4-2016/vernisaz-iii-jpg/

—————

/album/vernisaz-vystav-co-nam-dela-radost-1-4-2016/nk6-4524-jpg/

—————

/album/vernisaz-vystav-co-nam-dela-radost-1-4-2016/vernisaz-vi-jpg/

——————————


Čtení vzkazů s manželi Novotnými - Den autismu 2016

/album/cteni-vzkazu-s-manzeli-novotnymi-den-autismu/cteni-vzkazu-v-jpg/

—————

/album/cteni-vzkazu-s-manzeli-novotnymi-den-autismu/cteni-vzkazu-ii-jpg/

—————

/album/cteni-vzkazu-s-manzeli-novotnymi-den-autismu/cteni-vzkazu-iii-jpg/

——————————


Výstavy vzkazů "Co nám dělá radost" - Den autismu 2016

/album/vystavy-vzkazu-co-nam-dela-radost-den-autismu-2016/abc-klub-jpg/

—————

/album/vystavy-vzkazu-co-nam-dela-radost-den-autismu-2016/a20160411-112538-jpg/

—————

/album/vystavy-vzkazu-co-nam-dela-radost-den-autismu-2016/a20160412-104059-jpg/

——————————


Light It UP Blue - Rozsviťme se modře - Den autismu 2016

/album/light-it-up-blue-rozsvitme-se-modre-den-autismu-2016/svitme-modre-ix-jpg/

—————

/album/light-it-up-blue-rozsvitme-se-modre-den-autismu-2016/svitme-modre-viii-jpg/

—————

/album/light-it-up-blue-rozsvitme-se-modre-den-autismu-2016/file075-jpg/

——————————


Rozsviťme se modře - Lanškroun - Den autismu 2016

/album/rozsvitme-se-modre-lanskroun/img-8905-jpg/

—————

/album/rozsvitme-se-modre-lanskroun/dsc-3464-jpg/

—————

/album/rozsvitme-se-modre-lanskroun/img-8901-jpg/

——————————


Konference Směrem z PASti - Den autismu 2016

/album/konference-smerem-z-pasti-den-autismu-2016/dsc-1498-jpg/

—————

/album/konference-smerem-z-pasti-den-autismu-2016/dsc-1499-jpg/

—————

/album/konference-smerem-z-pasti-den-autismu-2016/dsc-1502-jpg/

——————————


Mateřská škola Mladých Pardubice - Den autismu 2016

/album/materska-skola-mladych-pardubice-den-autismu/ms-mladych-pardubice-vii-jpg/

—————

/album/materska-skola-mladych-pardubice-den-autismu/ms-mladych-pardubice-i-jpg/

—————

/album/materska-skola-mladych-pardubice-den-autismu/ms-mladych-pardubice-ii-jpg/

——————————


Mateřská škola Čtyřlístek - Den autismu 2016

/album/materska-skola-ctyrlistek-den-autismu/ms-ctyrlistek-ii-jpg/

—————

/album/materska-skola-ctyrlistek-den-autismu/ms-ctyrlistek-jpg/

——————————


Mateřská škola Korálek - Den autismu 2016

/album/materska-skolka-koralek-den-autismu/dsc09071-jpg/

—————

/album/materska-skolka-koralek-den-autismu/cimg4654-jpg/

—————

/album/materska-skolka-koralek-den-autismu/cimg4647-jpg/

——————————


Mateřská škola Dražkovice - Den autismu 2016

/album/materska-skola-drazkovice-den-autismu/ms-drazkovice-i-jpg/

—————

/album/materska-skola-drazkovice-den-autismu/ms-drazkovice-vii-jpg/

—————

/album/materska-skola-drazkovice-den-autismu/ms-drazkovice-ii-jpg/

——————————


Mateřská škola Zvoneček - Den autismu 2016

/album/materska-skola-zvonecek-den-autismu/a20160524-103324-jpg/

—————

/album/materska-skola-zvonecek-den-autismu/a20160524-103610-jpg/

—————

/album/materska-skola-zvonecek-den-autismu/a20160524-103328-jpg/

——————————


Základní škola Pardubice Polabiny - Den autismu 2016

/album/zakladni-skola-pardubice-polabiny/zs-pardubice-polabiny-iv-jpg/

—————

/album/zakladni-skola-pardubice-polabiny/zs-pardubice-polabiny-i-jpg/

—————

/album/zakladni-skola-pardubice-polabiny/zs-pardubice-polabiny-iii-jpg/

——————————


Základní škola Svítkov - Den autismu 2016

/album/zakladni-skola-svitkov-den-autismu-2016/dsc06961-jpg/

—————

/album/zakladni-skola-svitkov-den-autismu-2016/dsc06997-jpg/

—————

/album/zakladni-skola-svitkov-den-autismu-2016/dsc06964-jpg/

——————————


Základní škola A. Krause - Den autismu 2016

/album/zakladni-skola-a-krause-den-autismu-2016/img-4084-jpg/

—————

/album/zakladni-skola-a-krause-den-autismu-2016/img-4088-jpg/

—————

/album/zakladni-skola-a-krause-den-autismu-2016/img-4092-jpg/

——————————


Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

/album/specialni-materska-skola-zakladni-skola-a-prakticka-skola-pardubice/dsc-0060-jpg/

—————

/album/specialni-materska-skola-zakladni-skola-a-prakticka-skola-pardubice/dsc-0071-jpg/

—————

/album/specialni-materska-skola-zakladni-skola-a-prakticka-skola-pardubice/dsc-0061-jpg/

——————————


Speciální základní škola Chrudim - Den autismu 2016

/album/specialni-zakladni-skola-chrudim-den-autismu-2016/spzs-chrudim-den-v-modrem-2-jpg/

—————

/album/specialni-zakladni-skola-chrudim-den-autismu-2016/spzs-chrudim-den-otevrenych-dveri-2-jpg/

—————

/album/specialni-zakladni-skola-chrudim-den-autismu-2016/spzs-chrudim-vystava-pomucek-jpg/

——————————


Bohémská hospoda - Den autismu 2016

/album/bohemska-hospoda-den-autismu-2016/dsc-0027-jpg/

—————

/album/bohemska-hospoda-den-autismu-2016/dsc-0032-jpg/

—————

/album/bohemska-hospoda-den-autismu-2016/dsc-0033-jpg/

——————————


Kavárna U 4 prstů - Den autismu 2016

/album/kavarna-u-4-prstu-den-autismu-2016/dsc-0034-jpg/

—————

/album/kavarna-u-4-prstu-den-autismu-2016/dsc-0046-jpg/

—————

/album/kavarna-u-4-prstu-den-autismu-2016/dsc-0036-jpg/

——————————


Panorama caffe bar - Den autismu 2016

/album/panorama-caffe-bar-den-autismu-2016/dsc-0004-jpg/

—————

/album/panorama-caffe-bar-den-autismu-2016/dsc-0006-jpg/

—————

/album/panorama-caffe-bar-den-autismu-2016/dsc-0019-jpg/

——————————


Fotogalerie Den autismu 2015

/album/fotogalerie-den-autismu-2015/dsc-0523-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-den-autismu-2015/dsc-0179-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-den-autismu-2015/dsc-0537-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-den-autismu-2015/nik-3146-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-den-autismu-2015/nik-3157-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-den-autismu-2015/vzkazy-od-lidi-s-pas-jpg1/

——————————