05.03.2018 12:36

Zápis a adresář ze dne fyzioterapie

Zápis z II. Pardubického dne fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního lékařství ze dne 28. 11. 2017

Přítomni - viz prezenční listina

 1. Akci zahájily:  

Mgr. Ivana Liedermanová - zástupce Magistrátu města Pardubice

MUDr. Alena Šnoplová – garant akce

Ing. Eva Vavřinová – vedoucí ekonomiky zdravotní péče

Ing. Jana Bednářová – ředitelka Vojenské zdravotní pojišťovny

 1. Současné legislativní změny a jejich dopady na úhradu výkonů

zdravotními pojišťovnami (1URČ atp.) -  Ing. Eva Vavřinová  - VZP – diskuse

 • problematika poukazů FT – lékaři předepisují nesprávně; možnost zavolat lékaři a FT doplnit
 • problematika opakovaných předpisů na terapie – doporučení volat lékaři, co předepsal, zda je opravdu adekvátní (terapie není nároková, musí být indikovaná, bolest není indikací fyzioterapie), ZP bohužel nezaplatí; lze hlídat max. frekvenci výkonů; lze se odvolávat, poskytovatel nemá možnosti ovlivnit výběr pacientů; hon za pacienty – 1URČ; snaha o zjednodušení FT; vyšší odpovědnost pro fyzioterapii
 • problematika úhrad:  referenční období; problematika seznamu zdr. výkonů - % nárůst u různých výkonů – systémový problém; podhodnoceny body výkonů; dříve bylo vyúčtování 1x za pololetí, což bylo výhodnější; problém s 1URČ; definice vysokonákladového pacienta; problematika úhrady nákladnějších pacientů – zvýhodnění u dg. G80 a I 69; u ošetření 50 a méně URČ bude zaplaceno plně (menší pojišťovny)
 • problematika nedostatku fyzioterapeutů v regionu (ukončení vzdělání na Lékařské fakultě HK – snaha o obnovu; akreditace zůstala; otázka vzdělávání v rámci Pard. univerzity); problémem je i nízký nástupní plat a také rozdíly mezi platy státních a privátních ambulancí
 • problematika nedostatku fyzioterapeutů věnující se dětem – viz výše; náročnější práce; méně lukrativní

 

 1. Prezentace zástupců UNIFYMgr. Vladan Toufar (prezident), Mgr. Ondřej Němeček (člen výkonného výboru), PhDr. Vít Kolář (regionální zástupce),
 • představili aktuality od 1. 9. 2017 – př. zrušení kreditního vzdělávání, platí ale podmínka CŽV – celoživotního vzdělávání; kontrola v rámci hodnocení kvality poskytované péče; povinnost fyzioterapeutů evidovat se u ÚZIS/NZIS
 • nabídli podporu UNIFY – př. uznání certif. kurzů; při jednání s MZ; rozvoj oboru fyzioterapie; lepší podmínky financování aj.
 • určení zástupce za Královéhradecký a Pardubický kraj (optimální by bylo, kdyby byl zástupce i za Pk)
 • další jednání UNIFY – jaro 2018 – oslovení k zapojení a rozšíření členské základny (př. odborná rada na podporu rozvoje fyzioterapie)
 1. Jóga v současné fyzioterapiiPhDr. Jitka Malá, PhD.
 • nastínila možnosti využití jógových ásan v klinické praxi fyzioterapeuta
 • na tuto přednášku naváže  PhDr. Jitka Malá svým dvoudenním kurzem, který proběhne v dubnu 2018 v Pardubicích
 1. Přirozené obutí - Jan Zozulák
 • popsal základní principy barefootové obuvi a principy bosé chůze
 1. Mgr. Zbyněk Lášek – Pard. krajská nemocnice - Fyzioterapie s využitím periferní nervové blokády
 • tématem byla podstata anestezilogického zákroku Periferní nervové blokády a možnosti jejího využití při diagnostice i terapii v rehabilitaci poúrazových stavů horních končetin
 • nabídl spolupráci krajské nemocnice s ambulantními pracovišti v regionu
 • představil příklad tolik důležité mezioborové spolupráce
 • nabídka řešení Periferní nervové blokády – Krajská nemocnice – MUDr. Sehnoutková

tel. 466 016 508 (sestra), středy odpoledne

 1. Mgr. Kateřina Závodní – Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum
 • Informovala o zřízení Centra pro senzorickou integraci v Lentilce
 1. Setkání se zúčastnilo 100 účastníků – 30 poskytovatelů:
 • 7 REH. LÉKAŘŮ
 • 7 ERGOTERAPEUTŮ
 • 74 FYZIOTERAPEUTŮ
 • 5 PŘEDNÁŠEJÍCÍCH
 • 3 ZÁSTUPCI UNIFY
 • 2 ZÁSTUPCI ZDR. POJIŠŤOVEN (VZP, VOZP)
 • 2 ZÁSTUPCI MMP

Konkrétním výstupem je Adresář poskytovatelů služeb fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního lékařství, který je odborníkům a veřejnosti přístupný na: www.pardubice.eu, konkrétně na: www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/, www.drclentilka.cz, www.rehafir.cz.

Příloha: ADRESÁŘ FYZIOTER. ERGOTER. A RHB LÉKAŘSTVÍ.pdf

Všem zúčastněným děkujeme a na ostatní se těšíme v plánovaném III. ročníku.

Za realizační tým:

MUDr. Alena Šnoplová

Mgr. Jana Jedličková

Mgr. Gabriela Bělková

Mgr. Ivana Liedermanová

—————

Zpět


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice


ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430