Arteterapie

Arteterapie pozitivně ovlivňuje psychiku dětí, které se jí účastní. Tato terapie dokáže také stimulovat a následně pomoci poznávat a ovlivňovat mezilidské vztahy i vlastní nitro

Někdy bývá arteterapie coby léčebný postup přiřazována k psychoterapii, ke které má blízko. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány

Všechny tvůrčí činnosti jsou záznamem individuálního prožitku každého dítěte, čímž děti posilují své spontánní vyjádření, psychické uvolnění a radost z vytváření něčeho nového.

V LENTILCE využíváme léčebné síly tvořivého procesu.  Arteterapie probíhá formou vedených arteterapeutických bloků v arteterapeutické dílně přímo v LENTILCE. Vede ji odborný lektor.