Naše třídy čili Lentilky

 • Děti jsou do tříd rozděleny podle úrovně svého psychomotorického a sociálního vývoje tak, aby byly na podobné úrovni a mohly spolupracovat a navzájem se od sebe učit
 • Každá Lentilka má svůj individuální program i aktivity s ohledem na věk a dovednosti dětí
 • Lentilky mají velmi malý počet dětí (maximálně 12 - 15 dětí), na které dohlíží 2 pedagogové a 1 asistent pedagoga, každému dítěti se tak dostane péče a pozornosti, kterou potřebuje
 • Zelená lentilka s velmi intenzivním programem a zcela individuálním přístupem (6 dětí, 3 pedagogové a 1 asistent pedagoga) je určena dětem s poruchami komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra (PAS) a je v mnoha případech prvním krokem k úspěšné integraci dětí do kolektivu

Červená Lentilka

 • Pro nejmenší děti, nebo děti, které jsou poprvé v dětském kolektivu bez rodičů.
 • Zde klademe důraz především na klidnou adaptaci a začlenění do kolektivu vrstevníků a rozvoj sebeobslužných činností.

Oranžová Lentilka

 • Pro větší děti, nebo děti, které již mají zkušenost v dětském kolektivu.
 • Zde dále pokračujeme v osobnostním rozvoji dítěte, rozvíjíme mimo jiné dovednosti jemné motoriky a kresby.
 • Učíme děti rozvíjet jejich představivost a kreativitu.
 • Pomáháme osvojit si základní prostředky funkční komunikace s druhým člověkem.

Žlutá Lentilka

 • Určená pro nejstarší děti.
 • Připravujeme děti na školu, klademe větší důraz na vzdělávání a rozšiřování obecného přehledu.
 • Děti se snažíme zábavnou formou učit informace a znalosti, které budou brzo potřebovat.

Zelená Lentilka

 • Určená pro děti s poruchami komunikace a sociální interakce a poruchami autistického spektra.
 • Všestranně učíme a rozvíjíme dítě v oblastech, ve kterých to potřebuje.
 • Podle individuálních potřeb dětí rozšiřujeme možnosti komunikace a interakce s druhým člověkem.
 • Bouráme sociální bariéry a snažíme se děti otevřít více světu i jejich blízkým.
 • Velmi úzce spolupracujeme s rodiči.


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice+420 466 009 430