Metodické a vzdělávací centrum

Metodické a vzdělávací centrum je určené pro včasné odhalení poruch komunikace a autistického spektra (PK - PAS) u dětí od 18 do 24 měsíců. Centrum také pomáhá rodinám s dětmi s PAS a otevírá nové možnosti zkvalitnění života dětí i jejich rodin.

  • POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ v metodickém centru Lentilka
  • OTEVÍRACÍ DOBA - Pátek  8:00 -14:00
  • TERÉNNÍ SLUŽBY RANÉ PÉČE v rodinném prostředí (RIC)
  • VYHLEDÁVÁNÍ DĚTÍ s PK-SI-PAS v běžném typu MŠ 
  • ODBORNÉ VEDENÍ - metodické vedení multidisciplinárního týmu integračních tříd, speciální třídy pro děti s PK-SI-PAS a rehabilitačního centra LENTILKA, převážně pro děti od 18 měsíců do 5 let
  • VZDĚLÁVÁNÍ - pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, rodičů
  • Tvorba a distribuce METODICKÝCH MATERIÁLŮ, DIDAKTICKÝCH POMŮCEK zaměřené na oblast komunikace, sociálních dovedností a rozvoji hry u dítěte raného a předškolního věku
  • OSVĚTOVÉ AKCE A AKTIVITY
  • PREVENTIVNÍ PROGRAMY - zaměřené na depistáž a podporu dětí s poruchou komunikace, sociální interakce a PAS v MŠ běžného typu - spolupráce s metodikem logopedické péče

Koncepce včasné intervence a postupní integrace dětí s PK-SI-PAS

/album/koncepce-vcasne-intervence-a-postupni-integrace-deti-s-pk-si-pas/a1-jpg4/

——————————


Koncepce včasné intevence a postupné integrace dětí s PK-SI-PAS ke stažení: Prezentace ke stažení.pptx