O Lentilce

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum je z právního hlediska příspěvková organizace a nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Z lidského hlediska jsme stmelený tým, který se snaží o to, aby děti dostávaly ve školce dostatek pozornosti, ohleduplnosti, motivace, inspirace  i péče. I proto jsme školka určená pro zdravé děti i děti s postižením. Integrace a možnost učit se navzájem od sebe obou těchto skupin je podle nás v dětském věku nezastupitelná. 

LENTILKA poprvé rozzářila dětský svět svými barvami 1. 1. 1992. Vznikly jsme jako zařízení, které chce poskytovat komplexní péči dětem s postižením, diagnostikou poruchy pozornosti i s poruchami autistického spektra (PAS). Chtěli jsme se postarat nejen o zázemí v podobě školky, ale také o zdravý a všestranný rozvoj tak, jak ho každé dítě potřebuje. Z toho důvodu máme pro každé dítě, které to potřebuje, individuální plán rozvoje a  nabídku vhodných terapií

Pro děti nabízíme péči fyzioterapeutickou, logopedickouergoterapeutickou, psychologickou pedagogicko výchovnou , speciálně pedagogickou i ošetřo- vatelskou, a to jak dětem v naší školce tak i pro širokou veřejnost. 

  • Naše třídy ve školce jsou určeny zpravidla pro děti od 3 do 7 let
  • Ve školce máme celkem 49 míst a fungujeme pro vás od 6:30 do 16:00
  • Do tříd přijímáme děti s postižením, poruchami komunikace i PAS, děti s cukrovkou i děti zdravé.
  • Naši zdravotní péči o děti hradí zdravotní pojišťovny a my ji poskytujeme na základě doporučení odborných lékařů.
  • Rehabilitační služby pro širokou veřejnost nabízíme dětem do 18 let
  • Pokud chcete vědět, kdo a na jaké pozici u nás pracuje: Organizační struktura k 1.1.2024.pptx 

     


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice+420 466 009 430