Školka

Do naší integrační školky Lentilka jsou přijímány jak děti zdravé, tak děti se specifickými potřebami (děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, poruchami komunikace a sociální integrace a poruchami autistického spektra) ve věku od 3 do 6 let. Děti se specifickými potřebami mají ve zdravých dětech motivaci a vzor. Děti zdravé si rozvíjí svoje sociální a komunikační dovednosti, učí se altruismu a empatii.
Na těchto principech je také založen náš Školní vzdělávací program (ŠVP) „Pomáhejme si“. Jeho cílem je přirozeně v dítěti pěstovat jeho individualitu a jeho „JÁ“. Základním směřováním ŠVP je přechod dítěte od „JÁ – INDIVIDUUM“ k „JÁ – SPOLEČNOST“. Vychází z principu učení se formou hry a přirozené nápodoby.

Dle potřeby pro děti se specifickými potřebami připravujeme Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR), který je úzce provázán s ŠVP. Spolupracují na něm spolu s rodiči všichni odborníci, kteří v Lentilce působí. Komplexní individuální plán rozvoje definuje, jakým způsobem a kam je potřeba dítě za určité období společně dovést.
Vedle našich rozvojových programů připravujeme pro děti různé tematické programy, oslavy, setkání a slavnosti. S dětmi jezdíme na výlety, na zámky, hrady, do ZOO,                    do přírody i za kulturou.

 


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice+420 466 009 430