Integrační školka a naše aktivity

Školka

Naše integrační školka LENTILKA je výjimečná a výjimečné jsou i děti, které z ní vychází. Do našich tříd Lentilek mohou chodit děti v rozmezí  1,5 až 7 let. Do LENTILKY přijímáme jak děti zdravé, tak děti se specifickými potřebami - tedy děti s problémy v oblasti psychomotorického vývoje, sociální interakce a komunikace.

To s sebou nese jisté nároky, ale také pozitiva. Děti se specifickými potřebami mají ve zdravých dětech motivaci a vzor v tom, kam směřovat. Zdravé děti u nás rozvíjí cesty pro svoje sociální a komunikační dovednosti, učí se altruismu a empatii - kdy stačí druhého člověka povzbudit a kdy mu pomoci. 

Z těchto principů také vychází náš Školní vzdělávací program (ŠVP) Pomáhejme si!,  který má dvě úrovně. Jeho cílem je přirozeně v dítěti pěstovat jeho individualitu a jeho "JÁ", ale také kultivovat jeho vlatsnosti a dovednosti, které pozitivně uplatní ve společenské rovině. V první úrovni ŠVP pracujeme na osobním sebepojetí a sebehodnocení, porozumění druhým a soužití se sociální skupinou. V navazující úrovni pak rozšiřujeme o témata environmentální výchovy, poznávání kultury, tradic a historie společnosti.

Protože se snažíme děti v naší školce co nejlépe připravit na další stupně vzdělání a pomoci s případnými problémy týkající se jejich psychomotorického vývoje, připravujeme pro každého Lentiláčka,  který to v nějaké oblasti potřebuje, tzv. Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR). Ten je úzce provázán s ŠVP a spolupracují na něm všichni odborníci, kteří s dětmi pracují, včetně vás rodičů. Je pro nás důležité propojení a společné úsilí na tom, aby se dítě rozvíjelo s maximálním úspěchem a dle svých potřeb. Komplexní individuální plán rozvoje definuje jakým způsobem a kam je potřeba dítě za určité období společně dovést

Aktivity

Hraní a zábava především.  I když klademe velký důraz na rozvoj, růst a výchovu dětí, jsou to stále především děti, a proto je hlavní náplní v Lentilce hra, zábava a legrace. Vedle našich rozvojových programů proto připravujeme pro děti různé tematické programy, oslavy, setkání a slavnosti. S dětmi jezdíme na výlety na zámky, hrady, do ZOO, do přírody i za kulturou. Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice


ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430