Třídy a programy

Třídy

Naše třídy se jmenují Lentilky. Jsou to skupiny vytvořené podle psychomotorického a sociálního vývoje dětí. Pro každou Lentilku máme sestaven individuální program i aktivity. Rozdělení Lentilek podle barvy a obsahu programu nemá jen praktický charakter, ale pomáhá dětem cítit se jako potřebný člen malého "týmu". To má velký vliv na správný a zdravý vývoj jejich sebevědomí i osobnosti.

Najdete u nás integrační Červenou, Oranžovou a Žlutou Lentilku. Zelená Lentilka s velmi intenzivním programem a zcela individuálním přístupem (6 dětí, 3 pedagogové a 1 asistent pedagoga) je určena dětem s poruchami komunikace, sociální interakce a PAS a je v mnoha případech prvním krokem k začlenění do kolektivu dětí

Chci vědět více o třídách v LENTILCE.

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Všechny činnosti, které ve třídách probíhají, vycházejí ze školního vzdělávacího programu „Pomáhejme si!“ Ten vytváříme každé třídě na míru a to na základě našich dlouholetých a osobních zkušeností s dětmi se specifickými potřebami. Při vytváření ŠVP „Pomáhejme si!“ jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Chci vědět více o ŠVP Pomáhejme si!.

Komplexní individuální plán rozvoje (KIPR)

Péče o Lentiláčky, jejichž specifické potřeby to vyžadují, je realizována na základě Komplexního individuálního plánu rozvoje (KIPR). Ten je úzce provázán také s ŠVP a spolupracují na něm všichni odborníci, kteří s dětmi pracují, včetně vás rodičů. Je pro nás důležité propojení a společné úsilí na tom, aby se dítě rozvíjelo s maximálním úspěchem a dle svých potřeb. Komplexní individuální plán rozvoje definuje, jakým způsobem a kam je potřeba dítě za určité období společně dovést.

Chci vědět více o KIPRu.


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice+420 466 009 430