Naše třídy 

V Lentilce jsou děti do tříd rozděleny podle úrovně svého psychomotorického a sociálního vývoje tak, aby spolu mohly spolupracovat a navzájem se od sebe učit. Máme 3 integrační třídy - Červenou, Žlutou a Oranžovou lentilka a 1 třídu speciální - Zelenou lentilku.

V integračních třídách je nízký počet dětí (maximálně 12 - 15 dětí), o jejichž rozvoj se stará 1 speciální pedagog, 1 pedagog a 1 asistent pedagoga.

Zelená lentilka se vyznačuje velmi intenzivním specifickým programem a individuálním přístupem 2 speciálních pedagogů a 1 asistenta pedagoga. Je určena pro max. 8 dětí s těžšími poruchami komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra (PAS).

Naše programy

Dětem je dle jejich potřeb nabízena v Lentilce odpovídající škála služeb a terapií, kterou poskytují kvalifikovaní odborníci. Zajišťujeme dětem péči pedagogickou, speciálně pedagogickou, psychologickou, péči klinických logopedů, rehabilitačního lékaře, ergoterapie a fyzioterapie. Poskytujeme také poradenství, muzikoterapii a canisterapii.

Školní vzdělávací program –  „Pomáhejme si!“ odráží veškeré potřeby dětí pro jejich zdravý vývoj v oblasti mezilidských vztahů, znalostí, dovedností, fantazie, komunikace, jemné i hrubé motoriky a je zaměřený na to, aby si děti v Lentilce navzájem pomáhaly a předávaly svoje schopnosti a dovednosti. Každé dítě tak má v kolektivu svoje pevné a nenahraditelné místo.

 

ŠVP

 


 

 

 


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice+420 466 009 430