Doporučujeme 

Tady e dozvíte vše, o čem si myslíme, že by vám mohlo pomoci, inspirovat vás nebo dodat potřebné infromace. Naše doporučení dělíme do 4 sekcí, z nichž chceme každou naplnit zajímavými a potřebnými informacemi.

V ŠVP se dozvíte vše o našem školním vzdělávacím programu, který koncipujeme přesně podle specifických potřeb našich dětí.  

V sekci Poruchy komunikace a PAS se dozvíte potřebné kontakty, infromace a adresáře.

Zdravotní postižení a problémy vám nabídnou potřebné infromace ohledně různých druhů postižení, diabetu atd.

Literatura Portál je zajímavý seznam odborných i beletristických knih, které souvisí s různými druhy dětského postižení, problémy s komunikací, sociální iterakcí atd.