Přijímání do LENTILKY 

 

Cesta vašich dětí do LENTILKY

Děti přijímá ředitelka zařízení v průběhu celého roku, přednostně jsou do jednotlivých tříd přijímány děti s trvalým bydlištěm v Pardubicích. Na jednotlivé třídy jsou děti zařazovány především podle věku a dále podle svých specifických potřeb. Stačí nás tedy kontaktovat a na všem se již domluvíme individuelně.
 
Pro děti s poruchou komunikace, sociální interakce a PAS je zřízena třída s podporou komunikace a sociální interakce – ZELENÁ Lentilka. 3 třídy jsou tzv. „integrační“ s dětmi se specifickými potřebami a dětmi zdravými. Naším cílem je co nejvyšší možná míra integrace, ať už v rámci LENTILKY, nebo v rámci běžných mateřských či základních škol.

 

Osobní asistence - pomoc na dosah

Pokud dítě potřebuje osobního asistenta, přijímáme je do školky oba. Možností je i přijetí na tzv. adaptační období, kdy následuje zajištění osobního asistenta. To bývá na zhruba 3 měsíce. 
 
Osobní asistenci pro rodiče (zák. zástupce) zajišťují organizace Česká abilympijská asociace, Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, Rodinné Integrační Centrum či rodič sám. O potřebě a vhodnosti přijetí konkrétního osobního asistenta rozhoduje ředitelka LENTILKY.

 

Provozní doba třídy - kdy vás rádi uvidíme

Provoz školky LENTILKA je od 6:30 do 16:00. LENTILKU v létě na 4 - 5 týdnů uzavíráme, termín je vždy včas uveřejněn na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách. Za nástup vašeho dítěte do školky je považován den, kdy dítě nastoupí společně s jedním z rodičů na několik adaptačních hodin.
 
Naše adaptační období, kdy dochází dítě do školky společně s rodičem popř. asistentem, má své důvody. 1 - 2 týdny, podle potřeby každého dítěte, ho adaptujeme na naše prostředí, nejprve celou dobu pobytu s rodičem, postupně se čas, kdy je dítě ve školce samo, prodlužuje.  
 
Strava je pro dítě zajištěna až od druhého dne pobytu, popř. dle probíhající adaptace. Pokud už dítě zůstává u nás samo, musí ho vždy rodič nebo zákonný zástupce předávat do rukou personálu. Tomu zároveň sdělí důležité skutečnosti o zdravotním stavu, alergiích a stravovacích návycích dítěte. 
 
Za vaše děti cítíme velkou odpovědnost, ale jsme schopni ji zajistit pouze v době, kdy personál vaše dítě převezme do doby, kdy ho opět rodičům nebo zákonným zástupcům předá. 

 

Finanční podmínky - co u nás kolik stojí

Školné je v LENTILCE stanovené zřizovatelem na 560 Kč měsíčně bez ohledu na to, kolik dnů v měsíci dítě do zařízení dochází. Výjimku tvoří letní prázdniny, kdy se za oba měsíce hradí pouze 1 platba.
 
Stravné pro děti do 6 let činí celkem 51 Kč/den - svačina 14 Kč, oběd 25 Kč a odpolední svačina 12 Kč.
Stravné pro děti od 7 let činí celkem 60 Kč/den - svačina 15 Kč, oběd 32 Kč a odpolední svačina 13 Kč.
 
Poplatek za stravné a školné za kalendářní měsíc rodiče či zákonní zástupci hradí zálohovou platbou splatnou k 20. dni předchozího měsíce převodem na účet

 

Podmínky docházky - co pro bezpečí dětí děláme

Naše LENTILKA funguje na základě několika pravidel, které je nutné dodržovat. Jejich stanovením nám jde především o bezpečí dětí
 
Omezenou docházku evidujeme pouze u dětí, na které rodič pobírá rodičovský příspěvek.
Za splnění podmínek celodenní péče a přiznání rodičovského příspěvku je též považováno:
  • Dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci.
  • Dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení, nebo mateřskou školu, nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
  • Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.
Nepřítomnost a nástup dítěte po nepřítomnosti do LENTILKY ohlašuje rodič či zákonný zástupce telefonátem nebo SMS na jednotlivé třídy: 
 
  • ČERVENÁ Lentilka mob.: 730 524 801
  • ZELENÁ Lentilka mob.: 730 524 802
  • ŽLUTÁ Lentilka mob.: 730 524 803
  • ORANŽOVÁ Lentilka mob.: 730 524 804

 

Podmínky stravování - u nás všem chutná

 
Nahlášení stravování je součástí podmínky přijetí dítěte do zařízení.
 
Varianty stravování:
  • dopolední – svačina + oběd
  • celodenní – svačina + oběd + svačina
Ohledně individuálního stravovávní např. z důvodů alergií či jiného zdravotního omezení je nutné se individuálně domluvit s ředitelkou LENTILKY.

 

Chcete li vaše dítě přihlásit do Lentilky, hodí se vám dokumenty potřebné pro přijetí.


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice+420 466 009 430