Komplexní péče a terapie

Pod komplexní péči najdete v Lentilce širokou nabídku služeb pro děti 
,kterou poskytují kvalifikovaní odborníci. Komplexní péče se zaměřuje na děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, poruchami komunikace a sociální interakce a poruchami autistického spektra - PAS pro děti zpravidla ve věku od 3 do 7 let.
 
Předností naší školky je přítomnost odborníků, malý kolektiv dětí v každé Lentilce a individuální přístup k potřebám každého Lentiláčka. 

Pro děti je u nás podle jejich potřeb připravená péče pedagogická, speciálně pedagogická, psychologickáklinických logopedů, rehabilitačního lékaře, ergoterapeutická, fyzioterapeutická a poradenství.

 

Podpůrné terapie

Naše podpůrné terapie slouží k přirozenému rozvoji dětí po stránce tělesné i duševní. Na základě vnitřní pozitivní motivace, jako je kontakt se zvířetem, hudbou či uměleckou tvorbou, můžeme s dítětem snadněji posilovat jeho slabé stránky či trénovat méně oblíbené činnosti. Nebo naopak vhodnou formou posilovat stránky, ve kterých dítě vyniká.  
Mezi naše terapie, které jsou dětmi velmi oblíbené, patří canisterapiemuzikoterapie a Snoezelen.