Péče klinických logopedů

Logopedie pomáhá dětem lépe ovládnout řeč, jazyk i výslovnost. K našemu logopedovi chodí děti individuálně nebo ve dvojicích. Návštěvy, jejich frekvence i náplň vždy odpovídají požadavkům a schopnostem každého dítěte. 

Naši odborníci na logopedii využívají klasické i alternativní postupy. Pokud je to potřeba, využívají i prostředky alternativní a augmentativní komunikace (AAK- komunikace pomocí obrázků, předmětů, znak do řeči). Ty jsou využívány především u dětí se závažnými diagnózami poruchy řeči, jazyka nebo psaní. AAK je vhodným prostředkem na řešení diagnóz např. poruchy autistického spektra (PAS), dětská mozková obrna (DMO), psychomotorická retardace (PMR) atd.

Děti navštěvují logopedii v rámci pobytu ve školce a rodiče mají možnost kdykoli požádat naše logopedky o konzultaci.

Logopedická péče je hrazena zdravotními pojišťovnami na základě doporučení lékaře (pediatr, foniatr).

Chci vědět více o klinické logopedii v LENTILCE.