Péče psychologická

Pokud to naše děti potřebují, nebo to jejich stav vyžaduje, nabízíme psychologickou péči. Ta probíhá zde v LENTILCE  v rámci detašovaného pracoviště ambulance klinické psychologie PhDr. Blanky Pöslové. Zajišťuje ji Mgr. Klára Moravcová.

Našim Lentiláčkům se také věnuje PhDr. Markéta Ďurechová , která k nám do školky dochází podle potřeb rodičů či pedagogických pracovníků a provádí psychologické vyšetření se souhlasem rodičů přímo v prostředí tříd LENTILKY.

Chci vědět více o psychologické péči v LENTILCE.