Péče speciálně pedagogická

Celý tým odborníků dohlíži na to, aby každé dítě v naší školce mělo takovou péči, jakou potřebuje. Specální pedagogové, klinický logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut, komunikační poradce i psychlolog spolupracují s každým dítětem v takové míře, kterou jeho psychomotorický i sociální vývoj vyžaduje. 

Míru spolupráce našich odborníků s každým dítětem určujeme na základě Komplexního individuálního plánu (KIPR). Ten je formou metodického vedení rozvoje jednotlivých oblastí psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.

KIPR úspěšně využíváme u dětí se specifickými potřebami v oblasti motoriky a komunikace. Velmi úspěšný je také při  práci s dětmi s Poruchami autistického spektra (PAS). 
 
U dětí s PAS využíváme ve vzdělání specifické principy, metody a postupy, které u dětí zlepšují efektivitu učení a zvyšují možnost těchto dětí zapojit se v budoucnu snadněji do dalších stupňů vzdělávání. Bereme ovšem samozřejmě ohledy na jejich specifické potřeby. Nejvíce využíváme behaviorální techniky a techniky vycházející ze zásad Teacch programu (Strukturované učení).