Canisterapie

Canisterapie, aneb terapie se psem. Většina dětí má rádo zvířata tak nějak přirozeně, pes však v žebříčku dětské popularity zaujímá přední příčky. 
 
Proto je tato terapie v Lentilce dětmi velmi oblíbená a vyhledávaná
 
Podstatou canisterapie je vzájemná pozitivní interakce mezi psem, dítětem a canisterapeutem, která všem zúčastněným přináší maximální prospěch a užitek a spoustu pozitivních vjemů a pocitů.
 
Prospěch a užitek canisterapie tkví v přirozeném rozvoji psychomotorického i sociálního rozvoje dítěte formou hry a kontaktu se psem. Při canisterapeutických návštěvách je proto slyšet dětský smích, potlesk a slova jako „ještě jednou, hurá, jupí a zase přijď!“
 
Pracovní tým tvoří canisterapeutický pes, odborně vyškolený canisterapeut a speciální pedagog ze zařízení. Naši pejsci, kteří nám s rozvojem vašich dětí pomáhají, mají splněné řádné canisterapeutické zkoušky a jsou pod pravidelnou veterinární kontrolou.
 
Canisterapie u nás probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Rodinné Integrační Centrum (RIC), jehož členem je i naše centrum LENTILKA. RIC pro zajištění služeb canisterapie využívá finančního krytí z dotačních a nadačních darů.
 
Canisterapie probíhá 1x týdně individuálně nebo v malých skupinkách, podle potřeb jednotlivých dětí. Pokud probíhá terapie ve skupince, dochází canisterapeut se psem na jednotlivé Lentilky, individuální forma probíhá ve vhodných samostatných prostorech.