Muzikoterapie

Celostní muzikoterapie je léčení hudbou, které vede k navození pozitivních změn v oblasti těla, duše a emocí. Má schopnost působit současně na všechny složky lidské osobnosti.  Hluboký prožitek při relaxaci umožňuje dětem i dospělým naučit se odpočívat, lépe poznávat sám sebe a nalézat svou vnitřní svobodu

V Lentilce využíváme pasivní a aktivní formu muzikoterapie. Při pasivní formě, resp. pasivně relaxační formě, muzikoterapeut zpívá a hraje na hudební nástroje. Děti tuto formu přijímají v klidové poloze, učí se naslouchat, rozvíjí schopnost relaxovat a uvědomovat si své prožitky. Při aktivní muzikoterapii děti hrají na nástroje a užívají si společnou hudební improvizaci.

Muzikoterapeutické nástroje musí splňovat určité stanovené požadavky. Zásadním požadavkem je přirozené ladění. Jedná se o nástroje vyráběné ručně a z přírodních materiálů – nástroje etnické, lidové a starověké, ideální jsou např. šamanský buben, salašnická fujara, didgeridoo, bubny djembe, tibetské mísy, tuvijská brumle aj.

Přínos muzikoterapie pro děti v Lentilce spočívá především v možnosti poznat jednu z cest pasivního i aktivního odpočinku. Zřejmý je také rozvoj jejich neverbální komunikace, fantazie a zmírnění úzkosti a strachu. Děti samy vnímají muzikoterapii velmi pozitivně, těší se na společně strávené okamžiky naplněné radostí z hudebního prožitku.

Muzikoterapie probíhá v Lentilce třikrát týdně. Pondělky jsou věnované skupinové muzikoterapii, kde střídáme aktivní i pasivní formu, vždy podle aktuálních potřeb dětí. Často zde zaznívají také hudební pohádky a příběhy. Středeční a páteční muzikoterapie jsou věnované dětem, které potřebují zcela individuální přístup.

Muzikoterapie probíhá pod odborným vedením muzikoterapeuta a současně speciálního pedagoga ze zařízení ve spolupráci s občanským sdružením Rodinné integrační centrum o.s. (RIC). RIC pro zajištění služeb muzikoterapie využívá finančního krytí z dotačních a nadačních darů. 

Poskytování muzikoterapie zdarma je jen pro děti z LENTILKY podmíněno členstvím rodičů v RIC, které stojí 200 Kč za kalendářní rok.