Péče fyzioterapeutická

Naše fyzioterapeutky poskytují dětem z LENTILKY špičkovou odbornou péči pomocí nejnovějších metod a poznatků z dětské fyzioterapie. Děti cvičí pravidelně podle požadavků lékaře. 

Rodičům umožňujeme kdykoliv konzultace s našimi fyzioterapeutkami.

Jaké fyzioterapeutické postupy využíváme

Kinesioterapeutické: Vojtova reflexní terapie, Metoda Roswithy Brunkow, Koncept bazální posturální programy ( BPP ), Bobath koncept v pediatrii, Klappovo lezení, Synergická reflexní terapie, Redcord systém (TherapyMaster), Techniky měkkých tkání a mobilizace, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Kinesiotaping, SM systém.

Elektroléčebné: elektroterapie.

Fyzioterapeutická péče je hrazená zdravotními pojišťovnami na základě doporučení naší rehabilitační lékařky MUDr. Zuzany Sehnoutkové.

Chci vědět více o fyzioterapii v LENTILCE