Kdo nám pomáhá

JAK MŮŽETE POMOCI?

Pokud chcete naší organizaci pomoci, můžete např.:

  •     Darovat finance
  •     Věnovat věcný dar
  •     Uzavřít smlouvu o reklamě
  •     Poskytnout zdarma či se slevou zboží, materiál, služby
  •     Zprostředkovat užitečné kontakty
  •     Předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu.

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy, nebo smlouvy o reklamě s každým dárcem. Vám, kteří naši práci podporujete nebo podpoříte, patří naše úcta a upřímný dík.

INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ DÁRCI:

  • rodinný běžecký seriál PVZP RUNTOUR

ČEZ

Naše Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum od června 2018 rozšířila svou nabídku rehabilitačních služeb a nabízí metodu Bobath koncept,  která byla doposud v Pardubickém a Hradeckém kraji z důvodu nedostatečného počtu vyškolených terapeutů, obtížněji dostupná. 

Díky NADACI ČEZ a projektu Pomáhej pohybem se nám podařilo získat finanční částku 69 000 Kč na úhradu kurzovného Bobath konceptu pro naší ergoterapeutku.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

MŠ Korálek - konzultace Školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Rodinné Integrační Centrum o.s. - MOZAIKA – canisterapie, doprovázení a péče o dítě, integrační volnočasové aktivity, rodičovské skupiny – pro rodiče s dětmi s PAS a rodiče s dětmi s kombinovaným postižením, psychorehabilitační pobyt.
Speciálně pedagogické centrum Svítání – konzultace ohledně klientů, podpora dětí s PAS.
Středisko rané péče v Pardubicích – konzultace ohledně klientů, sociální poradenství.
Česká abilympijská asociace – osobní asistence.
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje – osobní asistence.
Help centrum – konzultace zdravotních pomůcek.
APLA - konzultace ohledně klientů, podpora dětí s PAS, supervize.


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice+420 466 009 430