Tým

1) Realizátoři

LENTILKA – INTEGRAČNÍ ŠKOLKA A REHABILITAČNÍ CENTRUM

Mgr. Gabriela Bělková – ředitelka LENTILKY

Mgr. Gabriela Hůlová – poradce a koordinátor koncepce

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM – RANÁ PÉČE

Ing. Mgr. Hana Janiková – ředitelka RIC

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE - PARTNER KONCEPCE

Mgr. Ivana Liedermanová – vedoucí OŠKS

Ing. Iva Kamenická – OŠKS

Ing. Iveta Skládalová – OŠKS

 

2) Zástupci multioborového týmu

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Mgr. Dana Marková – metodik logopedické prevence

MEDEORA – AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

PhDr. Markéta Ďurechová – psycholog

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Mgr. Markéta Jirásková – krajská koordinátorka pro PAS

Mgr. Monika Morávková – speciální pedagog

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

Bc. Irena Tlapáková – odbor školství

ZÁSTUPCI MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mgr. Iva Škaloudová – ředitelka MŠ

Bc. Alena Stehnová – ředitelka MŠ

MATEŘSKÉ ŠKOLY – pilot ŠKOLKA OTEVŘENÁ INTEGRACI

 

3) Participující organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Mgr. Markéta Hujerová – zástupce ředitele

SPECIÁLNÍ mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mgr. Bronislava Štursová – ředitelka

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause

Mgr. Daniela Ročková – ředitelka