Doporučená literatura PAS

Sociálně – právní tématika:

Prokopičová, Lucie - Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s PAS, Pasparta: vydání první, rok vydání 2012, cena 50,-

Jůn Hynek – Moc, pomoc a bezmoc v soc.službách a ve zdravotnictví, Pasparta

Bělohlávková, Lucie / Gnanová, Eva – Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem, Pasparta vydání druhé, rok vydání 2012, cena 50,-

ISBN: 978-80-254-6340-6

 

Autismus – terminologie, definice:

Thorová, Kateřina - Poruchy autistického spektra - Včasná diagnóza - brána k účinné pomoci, Portal: vydání druhé, rok vydání 2008, cena 70,-

ISBN: 978-80-254-6339-0

 

Thorová, Kateřina -  Výjimečné děti - Aspergerův syndrom, Portal: vydání třetí, rok vydání 2010, cena 70,-

ISBN: 978-80-254-6341-3

 

Mikoláš Přemysl - Autismus Aspergerův syndrom - Psychologie rozvoje dovedností pro život, rok vydání 2014, cena 122,-

ISBN: 978-80-7225-398-2

 

Hrdlička Michal , Komárek Vladimír  - Dětský autismus,  rok vydání 2014, cena  284,-

ISBN: 9788026206866

 

Attwood, Tonny - Aspergerův syndrom, rok vydání 2005, cena 248,-

 

Howlin Patricia - Autismus u dospívajících a dospělých, rok vydání 2005, cena 356,-

ISBN: 9788073674991

 

HOWLIN, Patricia: Autismus u dospívajících a dospělých.Cesta k soběstačnosti. 2. vydání. Praha: Portál, 2009.

 

Ioan James - Aspergerův syndrom, rok vydání 2008, cena 313,-

ISBN: 9788073870997

 

Gillbert Christopher, Peeters Theo – Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, rok vydání 2008, cena 131,-

ISBN: 978-80-7367-498-4

 

Vermeulen Peter - Autistické myšlení, vydání první, rok vydání 2006, cena

ISBN: 978-80-247-1600-8

 

Nesnídalová Růžena – Extrémní osamělost, rok vydání 1973, druhé vydání 1999, cena

ISBN: 8071780243

 

Bazalová Barbora – Poruchy autistického spektra – Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti, první vydání, rok vydání 2011, cena

ISBN: 978-80-210-5781-4

 

Bazalová Barbora – Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie, rok vydání 2012, první vydání, cena

ISBN: 978-80-210-5930-6

 

Nováková Jana – Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání, vydání první, roky vydání 2013, cena

ISBN: 978-80-210-6661-8

 

Pastieriková Lucia – Poruchy autistického spektra, vydání první, rok vydání 2013, cena

ISBN: 978-80-244-3732-3

 

Diagnostika narušené komunikační schopnosti - Mgr. M. Těthalová

 

Školy a předškolní zařízení

Thorová, Kateřina - Školní pas pro děti s PAS, vydání druhé, rok vydání 2011, cena 70,-

ISBN: 978-80-254-6341-3

 

Pešek, Roman - Integrace dětí s AS a VFA do vzdělávacího procesu, vydání první, rok vydání 2012, cena 90,-

 

Čadilová, Věra / Žampachová, Zuzana a kol. - Edukačně hodnotící profil, dítěte s poruchou autistického spektra (do 7 let), vydání třetí, rok vydání 2012, cena 150,-

 

Straussová, Romana / Hradská, Miroslava - Obrázkový slovník pro nácvik porozumění řeči a rozvoj pasivní slovní zásoby - téma jídlo, vydání první, rok vydání 2013

 

Bělohlávková, Lucie - Rozvoj sociálních dovedností, vydání první, rok vydání 2011, cena 200,-

 

Čadilová, Věra / Žampachová, Zuzana - Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem, první vydání, rok vydání 2013, cena 210,-

 

Kurfürstová Jana, Zobačová Hana - Výtvarné postupy (nejen) pro děti, vydání první, rok vydání 2015, cena 220,-

ISBN:978-80-905993-0-77

 

Čadilová, Věra a kol. - Sebeobslužné a praktické dovednosti, vydání první, rok vydání 2010, cena 250,-

Kendíková, Jitka / Vosmik, Miroslav - Jak zvládnout problémy dětí se školou?, vydání první, rok vydání 2013, cena 220,-

ISBN: 978-80-905576-0-4

 

Kendíková Jitka, Mazel Jan, Sládek Adam - A proč ne?, vydání první, rok vydání 2014, cena 220,-

ISBN: 978-80-905576-8-0

 

Čadilová, Věra a kol. - Sebeobslužné a praktické dovednosti, vydání první, rok vydání 2010, cena 250,-

Straussová, Romana / Knotková, Monika / Mátlová, Ivana - Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS, vydání druhé, rok vydání 2015, cena 350,-

ISBN: 978-80-905993-2-1

 

Straussová, Romana / Roštárová, Iva - Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra. Obrazový postup, vydání první, rok vydání 2012, cena 390,-

ISBN: 978-80-87690-01-7

 

Bondy AndyFrost Lori - Vizuální komunikační strategie v autismu, vydání první, rok vydání 2007, cena 199,-

ISBN: 978-80-247-2053-1

Beyer Jannik; Gammeltoft Lone - Autismus a hra - Příprava herních aktivit pro děti s autismem, vydání první, rok vydání 2006, cena 151,-

ISBN: 80-7367-157-3

Griffin Simone; Sandler Dianne - 300 her pro děti s autismem, rok vydání 2012, cena 168,-

ISBN:

 

Patrick Nancy J.  - Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra, rok vydání 2011, cena 214,- 

ISBN: 9788073678678

 

Vosmik Miroslav; Bělohlávková Lucie - Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole, rok vydání 2010, cena 234,-

 

Jacobs, Debra S. (ergoterapeutka); Betts, Dion E. (pedagog) - Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem, rok vydání 2013, cena 219,-

 

Jelínková Miroslava, Pokorná Věra - Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami, rok vydání 2011, cena 264,-

 

Richman Shira - Výchova dětí s autismem, rok vydání 2006, cena 159,-

 

Kurtz, Lisa A. - Hry pro rozvoj psychomotoriky, rok vydání 2015, cena 230,-

 

Dubin Nick - Šikana dětí s poruchami autistického spektra, rok vydání 2008, cena 227,-

ISBN: 9788073675530

 

Emerson Eric - Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem, rok vydání 2008, cena 284,-

ISBN: 9788073673901   

 

Čadilová Věra a kolektiv - Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, rok vydání 2007, cena 292,-

ISBN: 9788073673192

 

Hradská Miroslava; Straussová Romana - Obrázkový slovník - Jídlo -- Pro nácvik porozumění řeči a rozvoj pasivní slovní zásoby, vydání první, rok vydání 2014, cena 159,-

ISBN: 9788087690024

 

MoorJulia – Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem, rok vydání 2010, cena 278,-

ISBN: 978-80-7367-787-9

 

Čadilová Věra; Žampachová Zuzana – Strukturované učení, rok vydání 2008, cena 399,-

ISBN: 978-80-7367-475-5

 

Peeters,T.: Autismus, od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci, rok vydání1998,

 

Richman, S.: Výchova dětí s autismem (Aplikovaná behaviorální analýza), Portál 2006

 

Jůn Hynek, Balická Kateřina - Terapie problémového chování a fyzické restrikce

 

K. Thorová - Výjimečné děti - Aspergerův syndrom

 

Autismus v knihách pro rodiče

 

Pešek Roman - Kyslíková maska pro rodiče dětí s AS, vydání první, rok vydání 2013, cena 180,-

 

Pešek Roman - Co často zajímá rodiče a učitele dětí s AS, vydání první, rok vydání 2014, cena 190,-

ISBN: 978-80-905576-7-3

 

Pešek Roman - Integrace dětí s aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu - zkušenosti rodičů,

 

Sládečková Soňa, Sobotková Irena - Dětský autismus v kontextu rodinné resilience, rok vydání 2015, cena 375,-

ISBN: 9788024442198

 

Straussová Romana Knotková Monika  - Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra, vydání první, rok vydání 2011, cena 218,- 

ISBN:  9788026200024

 

Jelínková Miroslava - Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem, rok vydání 2011, cena 168,-

JELÍNKOVÁ, Miroslava: Autismus II. Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. [Metodická příručka IPPP.] Praha: 2000.

JELÍNKOVÁ, Miroslava: Výchova a vzdělávání dětí s autismem. Praha: Univerzita Karlova, 2001.

JELÍNKOVÁ, Miroslava: Autismus VI.Diagnostika a možnosti korekce chování u klientů s autismem. [Metodická příručka IPPP.] Praha: 2002

JELÍNKOVÁ, Miroslava: Autismus VIII.Pedagogicko-psychologické hodnocení a výchovně-vzdělávací strategie u žáků s autismem. [Metodická příručka IPPP.] Praha: 2004.

JELÍNKOVÁ, Miroslava - Netušil, Radovan: Autismus I. Problémy komunikace dětí s autismem. [Metodická příručka IPPP.] Praha: 1999.

Schopler, Mesibov: Autistické chování, rok vydání 1997

Schopler, Reichler, Lansingová: Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami, rok vydání 1998

 

HLADKÁ, Lenka; PAVLIŠTÍKOVÁ, Alena: Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. MOST: OS Alenka, 2008.

ISBN 978-80-254-2356-1

 

JOHANSEN, Bente Gad: Děti s autizmem a speciálně pedagogická péče o ně. [Výběr z knihy „Pedagogika – Autizmus“ od Bente Gad Johansenové. Zpracovala Věra Novotná. Přeložila Jindra Jeppesenová.] Praha: Parta 1998. ISBN 80-85989-48-4

 

NEWMAN, Sarah: Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-872-4

RICHMAN, Shira: Výchova dětí s autismem - Aplikovaná behaviorální analýza. Praha: Portál, 2006.

SCHOPLER, Eric: Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha: Portál, 1999

Sroková, Eva; Olšáková, Pavla: Autismus ve školní praxi - ze zkušenosti pedagogů speciálních škol a zařízení. Ostrava: Montanex, 2004. ISBN 80-7225-144-9

STAFFOVÁ, Zuzana: Canisterapie a autismus. in Zooterapie ve světle objektivnich poznatků. České Budějovice: DONA s. r. o.; ZSF Jihomoravské Univerzity, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6

VILÁŠKOVÁ, Dagmar: Strukturované učení pro žáky s autismem (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci). Praha: Septima, 2%%6. ISBN 80-7216-233-0 VOCILKA, Miroslav: Výchova a vzdělávání autistických dětí. Praha: Septima, 1994.

VOCILKA, Miroslav: Autismus. Praha: Tech-market, 1996

Bryan Jepson - CHANGING THE COURSE OF AUTISM

 

Zdravotnické instituce, autismus z medicínského pohledu:

 

Čadilová Věra, Žampachová Zuzana - Pacient s PAS v ordinaci lékaře, vydání první, rok vydání 2012, cena 90,-

ISBN: 978-80-87690-03-1

 

Strunecká Anna – Přemůžeme autizmus, rok vydání 2009, cena 269,-

ISBN:978-80-904344-0-0

 

Dr. Natashi Cambell-McBride - Syndróm trávenia a psychológie,

 

Sandra Desorgher  - POWER OF EXILE

 

Beletrie, autobiografie k autismu:

APLA Praha – Brainman (komiks), vydání první, rok vydání 2014, cena 60,-

ISBN: 978-80-905576-4-2

 

Welton Jude - Povím vám o Aspergerově syndromu, rok vydání 2014, cena 84,-

 

Bleach Fiona - Každý jsme jiný, vydání první, rok vydání 2011, cena 130,-

 

Schovanec Josef - O kolečko míň - můj život s autismem, vydání první, rok vydání 2014, cena 229,-

ISBN: 978-80-905576-6-6

 

Hurtíková Vlasta - Pohádky s piktogramy- KOČIČKA JULINKA - KOZLÍCI ROHATÍ, vydání první, rok vydání 2014, cena 245,-

 

Zobačová Hana / ilustr. Flekarová Markéta - Pohádka o veliké řepě, vydání první, rok vydání 2015, cena 260,-

ISBN: 978-80-905993-3-8

 

Zobačová Hana / ilustr. Weishäupelová-Hockeová, Klára - Tři kuchaři vaří, vydání první, rok vydání 2015, cena 380,-

ISBN: 978-80-905993-1-4

                 

Votyová Simona; Čáslavská, Magdalena - Nedávejte do hrobu motýla živého, vydání druhé – aktualizované, rok vydání 2014, cena 290,-

ISBN: 978-80-260-2801-7

 

Grandin Temple Panek Richard  - Mozek autisty, rok vydání 2014, cena 284,-

ISBN: 9788020431158

 

Brauns Axel, překlad: Jančařík, Zdeněk - Pestrostíni a netopýři, první vydání, rok vydání 2011, cena 127,-

ISBN: 978-80-7367-832-6

 

Clercq Hilde De - Mami, je to člověk nebo zvíře?, rok vydání 2011, cena 214,-

 

Isaacson Rupert - Léčba koněm, rok vydání 2011, cena 127,-

 

Preismann Christine - Život s Aspergerovým syndromem, rok vydání 2010, cena 205,-

 

Perchta Kazi Pátá - Mé dítě má autismus, rok vydání 2008, cena 144,-

ISBN: 978-80-247-2683-0

 

Perchta Kazi Pátá - Mé dítě má autismus, příběh pokračuje - rok vydání 2008, cena 144,-

ISBN: 978-80-247-2683-0

 

Morarová Tamara - Moje vítězství nad autismem, rok vydání 2013, cena 238,-

ISBN: 9788073633677

 

Makovcová Jana: Maminko, nezpívej, první vydání, rok vydání 2009, cena 154,-

ISBN: 978–80–904344–1–7

 

Makovcová Jana: Maminko, nezpívej, první vydání, rok vydání 2010, cena 154,-

ISBN: 978–80–904344–1–7

 

Williams Donna - Nikdo nikde - Nevšední životopis dívky s autismem, rok vydání vydání druhé, cena 307,-

ISBN: 978-80-7367-600-1

 

Linhartová Eva - Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí, rok vydání, cena 244,-

ISBN: 978-80-7453-009-8

 

Hrabáková Vendula - Nebij mě můj milovaný synu, vydání první, rok vydání 2011, cena 150,- ISBN: 978-80-904303-6-5

Martinková Michaela - Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou -- alebo Sprevádzanie malého nadaného autistu, vydání první, rok vydání 2006, cena 281,-

ISBN: 80-89111-21-1

 

Makovcová Jana - S rukama na uších, vydání první, rok vydání 2010, cena 158,-

ISBN: 978-80-904344-7-9

 

D.A.Treffert – Ostrovy génia, vydání první, rok vydání 2012, cena 269,-

ISBN: 978-80-7387-560-2

 

Picoult Jodi – Nejsem jako vy, vydání první, rok vydání 2011, cena 314,-

ISBN: 978-80-249-1681-1

 

Moon Elizabeth – Rychlost temnoty, první vydání, rok vydání 2005, cena 179,-

ISBN: 80-7214-761-7

 

Stork Francisco X. – Marcelo ve skutečném světě, první vydání, rok vydání 2012, cena 254,-

ISBN:978-80-7447-137-7

 

Haddon, Mark – Podivný případ se psem, první vydání, rok vydání 2003, cena 149,-

ISBN: 80-72003-541-X

 

Schäfer, Susanne – Hviezdy, jablká a sklíčka, rok vydání 2011, cena 252,-

ISBN:978-80-891178-44-5

 

Dicks Matthew – Paměti imaginárního kamaráda, první vydání, rok vydání 2014, cena 253,-

ISBN: 978-80-257-1123-1

 

Rodaan AL Galidi – Autista a poštovní holub, první vydání, rok vydání 2015, cena 205,-

ISBN: 978-80-7272-704-9

 

Freihow W. Halfadan – Milý Gabrieli, první vydání, rok vydání 2010, cena 100,-

ISBN: 978-80-7017-146-2

 

AL-Ghani K.I. – Divoké zvíře – První pomoc při zvládání hněvu u dětí s Aspergerovým syndromem, první vydání, rok vydání 2014, cena 224,-

ISBN:978-80-266-0542-3

 

Gottlieb Daniel – Dopisy Samovi, první vydání, rok 2008, cena 62,-

ISBN:978-80-7306-328-3

 

Jean-Louis Fournier – Kam jedeme tati?: Praha, Portál: první vydání, rok 2010, cena 130,- 

ISBN: 978-80-251-2694-3 

 

Cammie McGovernová – Oční kontakt, Praha, Portál: první vydání, rok 2007, cena 138,-.

ISBN: 978-80-242-1916-5

 

Lawson, Wendy, Život za sklem, rok vydání 2008, cena 135,-

ISB: 80-7367-389-4

 

Sacks, O.: Antropoložka na Marsu, Praha, Mladá Fronta 1997, Publikováno: Vesmír 77, 29, 1998/1

 

Schiller, E.: Příběhy dětí s autismem, Praha: Portál 1999

 

Zgublačenko Mnoháček - Modré hravo, nakl. BALT- EAST, Drábek Antonín, rok 2008, cena 153,-

EAN: 9788086383897

 

Janáková Lenka - Sama bych se v nebi bála - příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině, Praha: Triton, první vydání, rok 2012, cena

ISBN 978-80-7387-538-1.

 

Anne-Marguerite Vexiau - DEJ MI RUKU, AŤ MOHU MLUVIT, VRÁTIT SLOVO TĚM, KTEŘÍ JSOU ODŘÍZNUTI OD SVĚTA,  ISV nakladatelství 2003, první vydání 

 

Seznam literatury ke stažení: PAS seznam knih.docx