Ergoterapie

Ergoterapie - přijímáme klienty na čekací listinu (pořadník) a to pouze z Pardubic a Pardubického kraje. Upozorňujeme na delší objednací dobu. 

Zájemci z Hradeckého kraje se mohou hlásit na ergoterapii v Centru Prointepu, zájemci ze Středočeského kraje - ergoterapie Volno o.s. Kolín, či jakékoli pracoviště v Praze.

 

Mgr. Eva Vrbová: 466 009 426 (Po 8:00 - 15:00, Út 8:00 - 16:30, St 8:00 - 16:00, Čt 8:00 - 12:00 MODRÝ PAVILON)

Bc. Lucie Neumann Šafkovál: 466 009 435 (Po, Út, Čt 8:00- 14:30, St 8-15:00, Pá 7:30-12:00)

Bc. Markéta Nývltová: 466 009 425 (Čt, Pá)

Objednání je možné telefonicky nebo osobně denně od 11:00 - 12:00,  12:30 - 14:30.

V ergoterapii u dětí nabízíme diagnostiku a terapii zaměřenou na zlepšení senzorického vnímání, jemně motorických, grafomotorických a koordinačních dovedností, nácvik sebeobsluhy či cvičení na bázi neurovývojové stimulace. Dále nabízíme konzultace v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Co s sebou budete potřebovat?

  • FT poukaz a zprávu od odborného lékaře (ortoped, neurolog, rehabilitační lékař).
  • Kartičku zdravotní pojišťovny

Jaké postupy a metody využíváme

  • NVS - neurovývojová stimulace dle Volemanové, Metoda Senzorické intgrace dle J.Ayres, NDT Bobath terapie, Koncept bazální stimulace (BS), Techniky měkkých tkání a mobilizace, Kinesiotaping, prvky Spirální dynamiky, senzomotorická stimulace, prvky metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace, míčková facilitace, nácvik B-ADL.
     

Smluvní pojišťovny LENTILKY

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Revírní bratrská pokladna (213), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209).

Ceník: Ceník nehrazených služeb.docx (170528)


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice


ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430