Ergoterapie

Mgr. Eva Vrbová: 466 009 426 (Po - Čt) MODRÝ PAVILON

Bc. Lucie Neumann Šafkovál: 466 009 435 (Pá)

Bc. Markéta Nývltová: 466 009 425 (Čt a Pá)

Ergoterapie u dětí zlepšuje schopnosti a dovednosti, které budou potřebovat v každodenním životě. Formou her, aktivit a činností rozvíjí motorické, mentální i smyslové dovednosti                                    a schopnosti dětí.

Cílem ergoterapie je vaše děti naučit správně vnímat a zpracovat smyslové vjemy z vlastního těla            a bezprostředního okolí. Ergoterapií dokážeme zlepšit práci s vlastním tělem, hrubou motoriku (obratnost, koordinaci, rovnovážné reakce, překonávání překážek, rychlost rozhodování při setkání                s překážkou), jemnou motoriku ruky (zaměřeno na úchop, stisk, uvolnění, přenášení a manipulaci            s předměty, koordinace oko-ruka, ruka-oko a bimanuální činnosti), grafomotoriku a kresbu (metodicky vedená grafomotorická cvičení, uvolnění a správné zapojení horní končetiny při psaní, následně správný úchop psací potřeby). 
 
Dětem dokážeme upravit psací potřeby pro úchop, doporučíme různé nástavce či ergoterapeutické vychytávky pro zlepšení úchopu či alternativní řešení pro fixaci psacích pomůcek. Kreslit či psát tak dokáže i dítě s problematickým držením tužky či dítě zcela bez možnosti úchopu psací potřeby). V neposlední řadě se zde věnujeme rozvoji kognitivních funkcí (pozornost a soustředění, paměť, prostorová orientace a vnímání) a mnoho jiného dle aktuálních potřeb vás a vašich dětí.

Součástí ergoterapie je poradenství při výběru kompenzačních pomůcek (vozík, kočárek, chodítko, vertikalizační stojan, polohovací zařízení, pomůcky do koupelny, pomůcky do školy, pomůcky pro grafomotoriku aj.), řešení bezbariérového přístupu (stropní systémy, zvedáky, plošiny, odstranění překážek, madla, aj), doporučení firem a organizací, které se zabývají problematikou, která vás aktuálně zajímá.
Dle vaší zakázky je možné pozvat vybrané firmy a pomůcku zde vyzkoušet za přítomnosti ergoterapeuta či fyzioterapeuta.

Naše ergoterapeutky mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. Registraci) a splňují  nejvyšší nároky na péči o vaše děti.

Přijímáme děti od narození do 18 let.
 
Děti s omezenou hybností dolních či horních končetin mohou využít terapii přístrojem Motern Duo 3.
 
Od roku 2015 je naše pracoviště vybaveno vertikalizačními zařízeními (jedno je určeno k zapůjčení do rodin).
 

1. S čím vám dokážeme pomoci

 • Sebeobslužné úkony a aktivity běžného denního života ADL (oblékání, svlékání, vázání tkaniček, manipulace s předměty, aj.)
 • Poruchy v oblasti senzomotoriky a zpracování senzorických vjemů, zejména vnímání vlastního těla v prostoru a čase (PAS, dysfázie, neobratné děti,…)
 • Terapie založená na harmonizaci funkcí mozkových hemisfér
 • Zlepšení koncentrace a koordinace pohybů
 • Podpora v oblasti předškolní i školní přípravy, zejména zlepšení kresby a grafomotorických úkonů (příprava na psaní), správný či alternativní (s pomůckou) úchop psacího náčiní
 • Podpora a rozvoj hrubě i jemně motorických dovedností (nepřímá podpora rozvoje řeči a grafomotorických dovedností)
 • Rozvoj kognitivních dovedností, zejména zrakové a prostorové vnímání
 • Zklidnění či zaktivování vašeho dítěte
 • Řešení vašeho individuálního problému
 • Doporučení kompenzačních pomůcek (vozík, židlička, vybavení pomůckami při nástupu do školy, aj)
 • Podpora příjmu a zpracování potravy v závislosti na problému v oblasti orofaciální (např. orofaciální masáže a intervence u hypotonických či předčasně narozených dětí – sání z prsu, lahvičky, problémy při přechodu na pevnou stravu, kousání, slintání, aj.)
 • Jak máte vaše dítě chovat, držet, koupat atd. s ohledem na jeho zdravotní stav a věk
 • Rozvoj hry

2. S jakými problémy  k nám nejčastěji přicházíte

 • Neobratnost, nemotornost
 • Hyperaktivita, ADHD
 • Problémy v oblasti grafomotoriky
 • Problémy v oblasti sebeobslužných aktivit
 • Nerovnoměrný psychomotorický vývoj, opožděný psychomotorický vývoj
 • Dysfázie
 • Autismus (PAS)
 • DMO
 • Nízká porodní hmotnost
 • Geneticky podmíněné syndromy
 • Poúrazové stavy
 • Pomoc při výběru kompenzační pomůcky, úpravy domácího prostředí

3. Co můžete očekávat

 • Individuální přístup respektující aktuální stav dítěte
 • Přístup respektující vaší zakázku, tedy problém, který vás a vaše dítě aktuálně či dlouhodobě nejvíce trápí
 • Kvalifikovaný personál
 • Příjemné vybavené prostředí

4. Co s sebou budete potřebovat?

 • Doporučení od odborného lékaře (ortoped, neurolog, rehabilitační lékař).
 • Kartičku zdravotní pojišťovny

5. Jaké postupy a metody využíváme

 • NVS - neurovývojová stimulace dle Volemanové, Metoda Senzorické intgrace dle J.Ayres, NDT Bobath terapie, Koncept bazální stimulace (BS), Techniky měkkých tkání a mobilizace, Kinesiotaping, prvky Spirální dynamiky, senzomotorická stimulace, prvky metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace, míčková facilitace, nácvik B-ADL.
   

Smluvní pojišťovny LENTILKY

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Revírní bratrská pokladna (213), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209).

Je-li vaše dítě u jiné pojišťovny a máte-li zájem využít našich služeb, kontaktujte nás.

Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou:

 • Kineziologické tejpování (1 cm = 1 Kč)
 • Prodej pomůcek

KONTAKTY

Ergoterapeutka : Mgr. Eva Vrbová: 466 009 435, Bc. Lucie Neumann Šafková: 466 009 435, Bc. Markéta Nývltová 466 009 425

Objednání je možné telefonicky nebo osobně denně od 11:00 - 12:00,  12:30 - 14:30.


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice


ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430