Fyzioterapie

Objednání na fyzioterapii

Na fyzioterapii se můžete objednávat denně telefonicky nebo osobně od 12:30  do 15:00.
 
Denisa Novotná: 466 009 437
Dagmar Picková: 466 009 438
 

Rehabilitační lékařka MUDr. Eva Vanáčová: objednává hospodářka p. Jana Řezníčková na tel.: 466 009 430.

!!!POZOR! OD ÚNORA HLEDÁME NOVÉ KOLEGY(NĚ)FYZIOTERAPEUTY(KY)!!!
Kapacita fyzioterapie je proto u nás značně omezena. Dočasně přijímáme pouze nejmenší klienty  - přednostně do 1 roku věku, dále dle momentální kapacity děti do 7 let s více zdravotními problémy, klienty do 18 let se zdravotním handicapem.
Veříme, že ty správné kolegy do týmu brzy najdeme a naše služby opět rozšíříme.
 
 
Naše tělo bylo zrozeno pro pohyb a období prvního roku života je nejdůležitější pro správné vzpřímení těla a pro další vývoj vašeho dítěte. Ukážeme vám, jak zacházet s vaším miminkem, vyšetříme ho a spolu s vámi vybereme vhodnou terapii, kterou vás naučíme
Fyzioterapie nám umožňuje léčebně ovlivnit držení těla, bolest a mysl. Používáme nejrůznější pomůcky (velké míče, bosu, balanční čočky, úseče, senzomotorické chodníky ,redcord systém, airex podložky, velké togu, bobath lavice, s-ball, pružná lana), čímž děti motivujeme lásce k pohybu
 
 
Naše pracoviště je vybaveno pro léčbu pohybovou i elektroléčebnou, takže nabízíme magnetorepii i elektroterapii.
 
Dále nabízíme možnost vyzkoušet si novou inovativní léčbu pomocí přístroje Amethyst BioMat™ (dlouhé infračervené záření v kombinaci se zápornými ionty).
 

Děti s omezenou hybností dolních či horních končetin mohou využít terapii přístrojem Motren Duo 3 či cvičení na závěsném systému Record®. Stroje najdete v našem přístrojovém vybavení

Od roku 2015 je naše pracoviště vybaveno vertikalizačními zařízeními (jedno je určeno k zapůjčení do rodin).

Naše fyzioterapeutky mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. Registraci) a splňují  nejvyšší nároky na péči o vaše děti.
Naše kolegyně Michaela Fürbachová se 20. 5. 2016 stala registrovaným Bobath terapeutem, takže využíváme i této metody.
 

1. S čím vám dokážeme pomoci

 • Podáme Vám informace o přirozeném pohybovém vývoji našich dětí.
 • Naučíme vás manipulaci a polohování, které podpoří správný vývoj (handling).
 • Upravíme špatné pohybové vzory, díky tomu předcházíme řadě problémů v budoucnu.
 • Ošetříme akutní stavy po operacích, úrazech.
 • Poradíme do čeho vaše děti obout.
 • Doporučíme kompenzační pomůcky – ortopedické vložky, boty, chodítka a jiné.

2. S jakými problémy k nám přicházíte

 • S neurologickým onemocněním - DMO, bolestivé syndromy páteře, svalové dystrofie, myopatie, onemocnění periferních nervů (např. paréza lícního nervu, paréza brachiálního plexu).
 • S ortopedickým onemocněním – torticollis, asymetrický polohový syndrom, vrozené a získané vady kyčlí a nohou, vadné držení těla, skoliózy.
 • Genetická, metabolická a respirační onemocnění.
 • Poúrazové stavy.
 • Děti předčasně narozené s handicapem v psychomotorickém vývoji.

3. Co můžete očekávat

 • Individuální přístup zohledňující aktuální stav dítěte.
 • Přístup respektující vaší zakázku, tedy problém, který vás a vaše dítě aktuálně či dlouhodobě nejvíce trápí.
 • Kvalifikovaný personál.
 • Příjemné, vybavené prostředí.

4. Co budete potřebovat

 • Doporučení od odborného lékaře (ortoped, neurolog, rehabilitační lékař) či od ošetřujícího pediatra - FT poukaz (do 7 dnů od vypsání poukazu je potřeba se na terapii přihlásit osobně nebo telefonicky).
 • Kartičku zdravotní pojišťovny.
 • Na terapii je dobré přinést si tužku a papír na poznámky, po dohodě je možné pořídit fotografie cviků pro domácí cvičení.
 • Lékařské zprávy.

5. Jaké fyzioterapeutické postupy využíváme

 • Kinesioterapeutické: Vojtova reflexní terapie, Metoda Roswithy Brunkow, Bobath koncept v pediatrii, Klappovo lezení, Synergická reflexní terapie, Redcord systém (TherapyMaster), Techniky měkkých tkání a mobilizace, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Kinesiotaping, Cvičení dle Schrottové, SM systém, PMP - posturální programování, terapeutický koncept BPP (Bazální posturální programy).
 • Elektroléčebné: elektroterapie, magnetoterapie.
 

Smluvní pojišťovny LENTILKY

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Revírní bratská pokladna (213), zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209).

Služby nehrazené zdravotní pojišťovnou:

 • Kineziologické tejpování
 • Škola zad
 • Synergická reflexní terapie (SRT)
 
Je-li vaše dítě u jiné pojišťovny a máte-li zájem využít našich služeb, kontaktujte nás a určitě najdeme řešení.
 
Na fyzioterapii se můžete objednávat denně telefonicky nebo osobně od 12:30  do 15:00.

Kontakty

Denisa Novotná: 466 009 437
Dagmar Picková: 466 009 438
 

Rehabilitační lékařka MUDr. Eva Vanáčová: objednává hospodářka p. Jana Řezníčková na tel.: 466 009 430.


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice


+420 733 724 538
+420 466 009 430