Naši psychologové


Objednání k psychologům

Spolupracujeme s dvěma týmy psychologů. PSYCHOCOM S.R.O. a MEDEORA   S.R.O.

PSYCHOCOM zajišťuje především rodinou intervenci a poradenství pro rodiiny a psychologickou intervenci.

Mgr. Klára Moravcová PSYCHOCOM.pdf

Objednávání: U paní Řezníčkové na tel. 733 724 543.

MEDEORA pro LENTILKU zajišťuje především odbornou psychologickou diagnostiku a pomoc rodinám. MEDEORA.doc

Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech - diagnostika vývojových poruch 
PhDr. Markéta Ďurechová - péče o děti v Lentilce a pomoc rodinám                       
Objednávat se můžete u asistentky na telefonu 739 276 444 pondělí - čtvrtek  8:00 – 13:00.

PSYCHOCOM S.R.O. 

Jde o detašované pracoviště ambulance klinické psychologie PhDr. Blanky Pöslové.

PSycholožka Mgr. Klára Moravcová zajišŤuje pro LENTILKU:

  • Rodinná intervence a poradenství pro rodiny detí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Psychologická intervence u dětí s poruchou komunikace a sociální interakce a poruchou autistického spektra v oblastech řeči, komunikace, sebeobsluhy a samostatností v běžných činnostech. 

MEDEORA S.R.O.

Klinický psycholog Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech se zaměřuje na diagnostiku vývojových poruch u malých dětí, především diagnostiku poruch autistického spektra a následnou psychoterapii s celou rodinou.

Psycholog ve zdravotnictví PhDr. Markéta Ďurechová poskytuje péči dětem z Lentilky. Kromě toho také přijímá do péče rodiny s dětmi, které potřebují provázení při řešení vývojových obtíží dítěte, nebo potřebují rodinnou terapii. 

Kontakty a objednávání DO MEDEORY

  • Prostřednictvím asistentky na telefonu 739 276 444 ve dnech pondělí až čtvrtek  8 – 13 hodin
  • E- mailem na info@medeora.cz, kde stručně popište váš problém, aby se naši odborníci mohli připravit na alternativy řešení.

Veškerá péče v psychologické ambulanci u obou spolupracujících center je hrazena ze zdravotního pojištění, proto je pro příjem nutné doporučení lékaře. Podle potřeby pak psychologové s lékaři dále spolupracují. V LENTILCE tedy přijímáme přednostně děti s vývojovými odchylkami a děti handicapované. 

Smluvní pojišťovny LENTILKY

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207),  Revírní bratská pokladna (213), zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209).