Logopedie

Objednání na logopedii

Objednávat se můžete telefonicky nebo osobně.

Mgr. Lucie Doležalová, tel.  466 009 433, Otevřeno Po, St 7:30 - 16:00, 

Út, Čt 7:30-14:00, Pá 7:30-12:00

Mgr. Romana Vašáková, tel. 466 009 434, Otevřeno Po 6:30 - 16:00,

 Út, St 6:30 - 12:30

Mgr. Lenka Trávníčková, 466 009 436,Otevřeno Po - Pá 7:30 - 16:00

Mgr. Monika Šandová, 466 009 423,Otevřeno Po, St, Čt

 

Volejte, prosím, každý den až po 12:30.

 
 
V rámci logopedie nabízíme diagnostiku a terapii vad a poruch řeči u dětí do 18 ti let. Cílem logopedické péče je ve spolupráci s vámi rodiči, případně dalšími odborníky docílit u vašeho dítěte maximálních komunikačních schopností a dovedností. K jejich podpoře využíváme nové poznatky z oboru klinické logopedie a speciálně pedagogické postupy.

Naše logopedky se individuálně se věnují dětem s různými typy obtíží v komunikaci.

1. S čím Vám dokážeme pomoci?

Pomůžeme Vám s rozvojem:

 • preverbálních (předřečových) dovedností dítěte
 • motoriky úst a jazyka
 • slovní zásoby pasivní, aktivní a percepce (rozumění) řeči
 • smyslového vnímání dětí (sluchového, zrakového a hmatového)
 • fonematického sluchu
 • správného dýchání a hospodaření s dechem
 • vyjadřovací pohotovosti
 • artikulační obratnosti (nácvik správné výslovnosti hlásek)
 • kresby a grafomotoriky

Najdete u nás pomoc i s komunikací pomocí metody AAK - pokud nemůže dítě komunikovat z jakýchkoli důvodů mluvenou řečí, jsou užívány metody Alternativní (náhradní) nebo Augmentativní (doplňkové) komunikace - obrázkové, předmětové, znak do řeči.

2. S jakými obtížemi se na nás nejčastěji obracíte?

 • Dyslálie – patlavost jedné či více hlásek
 • Vývojová dysfázie – specificky narušený vývoj řeči
 • Dysartrie – porucha článkování řeči
 • Opožděný vývoj řeči
 • Poruchy plynulosti řeči
 • Breptavost – zrychlené tempo řeči
 • Elektivní mutismus
 • Verbální dyspraxie
 • Logopedickou nápravou sluchových vad a poruch
 • Specifické poruchy – dětská mozková obrna (DMO), poruchy autistického spektra (PAS), poruchy pozornosti (ADD), poruchy pozornosti ve spojení s hyperaktivitou (ADHD)

3. Kdy byste měli uvažovat o vyhledání logopedické péče:

 • Pokud dítě nezačne mluvit do 2 let věku
 • U dítěte se objevily obtíže s plynulostí řeči
 • Řeč dítěte je obtížně srozumitelná
 • Dítě má obtíže rozumět mluvené řeči okolí

4. Co můžete očekávat?

 • Individuální přístup dle aktuálního stavu dítěte
 • Přístup respektující Vaši zakázku, tedy problém, který Vás či Vaše dítěte aktuálně nebo dlouhodobě nejvíce trápí
 • Kvalifikovaný personál
 • Příjemné prostředí vybavené pomůckami pro rozvoj komunikace (ipad nebo tablet s OS Android vybavené aplikacemi pro rozvoj slovní zásoby, artikulace, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, vizuomotorické koordinace), pomůckami pro usnadnění ovládání PC pro klienty se specifickými potřebami (např. Big track, dlaňový spínač atd.), pomůcky pro orofaciální stimulaci, pro nácvik artikulace (např. rotavibrátory), využití testů, např. Vyšetření fonematického sluchu u předškolních dětí, Zkouška laterality, Orientační test školní zralosti
 • Terapii probíhající hravou a zábavnou formou

5. Co s sebou budete potřebovat?

 • Doporučení do odborného lékaře (neurolog, foniatr) či ošetřujícího pediatra
 • Kartičku zdravotní pojišťovny
 • Dle potřeb rodiče sešit a psací potřeby k záznamu doporučených způsobů nácviku

6. Ostatní služby.

Pokud je u dítěte vhodné použít prostředky alternativní a augmentativní komunikace, je možné vytvořit základní slovní zásobu (po dohodě s rodiči), tato služba je zpoplatněna.

Smluvní pojišťovny LENTILKY

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Revírní bratská pokladna (213), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209).

Je-li vaše dítě u jiné pojišťovny a máte-li zájem využít našich služeb, určitě se na nás obraťte a společně najdeme řešení vaší situace.
 


I my občas potřebujeme načerpat síly a pauzu, tak na to, prosím, myslete. Máme ji každý den od 12:00 do 12:30. 

Objednávejte se, prosím, vždy až po 12:30.


Kontakt

LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum

Prodloužená 278
Pardubice


ředitelka LENTILKY:
+420 733 724 538
+420 466 009 430