Klinická Logopedie

Logopedie - kapacita naplněna, nyní nepřibíráme nové klienty

Mgr. Romana Vašáková - vedoucí pracoviště, odborný garant


Objednání na logopedii:
Objednávat se můžete telefonicky nebo osobně.

Mgr. Lucie Makovská, tel.  466 009 433, Po, St 7:00 - 16:00,

Út, Čt 7:00-15:30, Pá 7:00 -14:30

Mgr. Monika Šandová, 466 009 423, Po - Pá 8:00 - 16:30

Mgr. Eliška Izáková, tel. 466 009 434, Po 13:00 - 16:00,

Mgr. Lenka Trávníčková, 466 009 436, Po, Čt  7:30 - 16:00, St 7:30 - 17:00, Út, Pá 7:30 - 15:30

Volejte, prosím, každý den až po 12:30.


V rámci logopedie nabízíme diagnostiku a terapii vad a poruch řeči u dětí do 18 ti let.
S čím Vám dokážeme pomoci?
Pomůžeme Vám s rozvojem:

preverbálních (předřečových) dovedností dítěte
motoriky úst a jazyka
slovní zásoby pasivní, aktivní a percepce (rozumění) řeči
smyslového vnímání dětí (sluchového, zrakového a hmatového)
fonematického sluchu
správného dýchání a hospodaření s dechem
vyjadřovací pohotovosti
artikulační obratnosti (nácvik správné výslovnosti hlásek)
kresby a grafomotoriky
Najdete u nás pomoc i s komunikací pomocí metody AAK - pokud nemůže dítě komunikovat z jakýchkoli důvodů mluvenou řečí, jsou užívány metody Alternativní (náhradní) nebo Augmentativní (doplňkové) komunikace - obrázkové, předmětové, znak do řeči.

Co sebou budete potřebovat?
Doporučení od ošetřujícího pediatra či odborného lékaře (neurolog, foniatr)
Kartičku zdravotní pojišťovny
Dle potřeb rodiče sešit a psací potřeby k záznamu doporučených způsobů nácviku

Smluvní pojišťovny LENTILKY
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Oborová zdravotní pojišťovna (207), Revírní bratská pokladna (213), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209